27 :1 Donald Tusk nowożytnym Czyngis-chanem. To nie prima aprilis!