MARSZAŁEK RYSZARD TERLECKI SABOTUJE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY "STOP447"

Reklama

śr., 04/15/2020 - 16:34 -- zzz

Dziś - 15 kwietnia na posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się rozpatrywaniem obywatelskiego projektu ustawy nazywanej „stop447” lub „anty-447”. Podpisało się pod nim 200 tysięcy obywateli. W trakcie pierwszego czytania prezentował ją Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, któremu Marszałek Ryszard Terlecki wyłączył mikrofon.

Robert Bąkiewicz, przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej #STOP447, kończył swoje przemówienie przy wyłączonych mikrofonach. Symboliczne.

Obraz może zawierać: tekst „Tomasz Grabarczyk @grabarczyktomek Komedia w Sejmie. @RBakiewicz dostał 5 minut na przedstawienie projektu ustawy #STOP447, pod którym podpisało się 200 tysięcy obywateli. Tak właśnie traktuje się każdą oddolną inicjatywę. jest dzisiaj głosem wsparcia dla tego projektu. #NieDlaRoszczeń!”

- Długo czekaliśmy na taką debatę w parlamencie. Odkrywamy karty, pokazujemy kto podchodzi do tego poważnie, a kto neguje rzeczywistość i potrzebę zabezpieczenia polskiego majątku.
Konfederacja składa wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania i uchwalenie tego projektu jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu - napisał Tomasz Grabarczyk.

Sposób w jaki została ona przeprowadzona jest skandaliczny i udowadnia, że PiS nie traktuje tego tematu poważnie. Robertowi Bąkiewiczowi wyłączono mikrofon oraz przerywano, a czas jaki dano mu na przemowę woła o pomstę do nieba (5min) - Barbara Nowacka w 2016 roku swój projekt zalegalizowania aborcji przedstawiała niemal 1,5 godziny...

W TVP od dłuższego czasu trwa urabianie Polaków, które ma zrobić Polakom mętlik w głowach i przekonać ich, że "To Niemcy są sprawcami Holocaustu, ale Polacy wcale nie byli lepsi! Patrzcie jak brutalnie tych Żydów traktowali, te pieniądze się im należą."

Jak to powiedział Grzegorz Braun: "Roszczenia nie są celem samym w sobie. Chodzi o przejęcie polskiego terytorium": https://www.minds.com/media/848613228679651328

No i trwa teraz rozmiękczanie polskiego społeczeństwa indoktrynacją płynącą z TVP-isu... Kolejnym przykładem poza widocznym poniżej "Stuleciem winnych" jest dokument TVP-isu usprawiedliwiający żydowskie (u)roszczenia:

https://www.facebook.com/266393677297818/videos/209751583640890/

I NAJWAŻNIEJSZE: jak się przed tą propagandą bronić:

1. :Wywiad z dr Normanem Finkelsteinem: https://www.minds.com/newsfeed/1096582650887983104

2. Grzegorz Braun vs prof. ChcęWaszHajs: https://www.youtube.com/watch?v=UZoNBervXa4

 

Obywatelski projekt ustawy jest odpowiedzią na obawy związane z przyjęta przez Stany Zjednoczone tzw. ustawą 447, która mówi o wspieraniu ze strony USA roszczeń w zakresie pozostawionego po wojnie mienia bezspadkowego. W szczególności chodzi o majątki należace przed wojną do obywateli pochodzenia żydowskiego, które ze względu na brak ich spadkobiwerców w Polsce i wielu innych krajach świata przeszły na rzecz skarbu państwa.

„Środowiska żydowskie domagają się od Polski 300 miliardów dolarów za tzw. mienie bezdziedziczne po Holocauście. W maju 2018 roku USA wsparły te żądania wprowadzając ustawę 447. Polska nie jest nic winna tym środowiskom żydowskim. Musimy dać temu odpór prawny” – głosiły środowiska prawicowe zbierające podpisy pod projektem nazywanym #STOP447. Pod projektem udało się zgromadzić 200 tysięcy podpisów.

Zawarte w projekcie ustawy przepisy mają zakazywać wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dot. mienia bezdziedzicznego, w tym prowadzenia negocjacji, zawierania ugód czy uznawania roszczeń i powództw, wrażania zgody na mediację oraz przyznawania związanych z tym świadczeń pieniężnych, czy rzeczowych.

Przypomnijmy: 

Polska już wypłaciła zadośćuczynienie Żydom:

Treść układu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego roszczeń obywateli amerykańskich z 16 lipca 1960 r., twierdzi co następuje:​​

595839336151774542523878_glaVQ3tFLiyi4lXTrQHZlyUc4kGH1omY.jpg

 

 

595839336151774643686378_8Xz0mEGsgeVt8jhoBuiW1oMAzUkZzhXm.jpg

Bezpodstawne roszczenia na podstawie "dziedzictwa rasy"

Zdaniem organizacji żydowskich mienie bezspadkowe powinno podlegać procesom restytucyjnym, a beneficjentem winny być organizację reprezentujące daną grupę ludzi (np. WJRO - w przypadku pożydowskiego mienia bezspadkowego).

Żądanie bezpodstawnych roszczeń polega na tym, że jakaś organizacja żydowska, która reprezentuje jakieś ofiary holokaustu, ma roszczenia wobec jakichś nieruchomości, tylko na podstawie tego, że jacyś członkowie tej organizacji twierdzą, że ich jacyś dziadkowie kiedyś tam mieszkali i chcą teraz odzyskać tę nieruchomość. Jest to pogwałcenie polskiego prawa spadkowego, bowiem jeśli nie ma spadkobierców lub zmarły nie sporządził testamentu, majątek przechodzi na własność skarbu państwa. Egzekucja takich roszczeń stawiłaby Żydów ponad prawem i można by to porównać do absurdalnego przykładu, że co Żyd dotnie, staje się żydowskie na zawsze i żadne prawo nie ma znaczenia.

Żydzi taką samą logikę zastosowali w okupowanej Palestynie i na syryjskich Wzgórzach Golan, opierając prawo własności na podstawie zapisów w Starym Testamencie sprzed dwóch tys. lat.

 

Przypomnijmy: 

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon uznał zapisy w Biblii, jako żydowskie prawo do ziemi palestyńskiej, także na okupowanym na Zachodnim Brzegu.

"Bóg dał ziemię ludowi Izraela w Genesis, kiedy zawarł przymierze z Abrahamem", powiedział Danon, czytając fragment Biblii
„To jest nasz czyn na naszej ziemi” - powiedział.

„Przez dwa tysiąclecia Żydzi na całym świecie modlili się trzy razy dziennie za nasz długo oczekiwany powrót do domu na Syjon i Jerozolimy".

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama