Ambasada Izraela wydała oświadczenie w sprawie zmian w KPA: “Polska wie co jest właściwym krokiem”

Reklama

pt., 06/25/2021 - 06:39 -- zzz

W czwartek późnym wieczorem ambasada Izraela w Polsce wydała oświadczenie w sprawie zmian w Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Nowelizacja prawa może doprowadzić do sytuacji, że Żydzi nie będą mogli ubiegać się o tzw. majątki bezspadkowe. Izrael jest bardzo zaniepokojony.

Strona izraelska nie jest zadowolona z projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która dołączy do porządku prawnego wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. Ma ona określać okres przedawnienia wobec decyzji administracyjnych wydawanych z naruszeniem prawa. Uchwalenie takiego okresu przedawnienia w wymiarze 30 lat uniemożliwiałoby dochodzenia roszczeń wobec decyzji wywłaszczeniowych władz komunistycznych. Dotychczas w przypadku stwierdzenia sprzeczności takiej decyzji z porządkiem prawnym dawny właściciel lub jego spadkobierca mógł ubiegać się o zwrot mienia lub odszkodowanie. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest więc metodą polskiego rządu na uniknięcie wielomiliardowych, bezpodstawnych roszczeń wysuwanych za pośrednictwem amerykańskim przez Żydów.

W czasie układania nowego projektu regulacji w tym zakresie. rozszerzono zapisy określające, że nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Z kolei jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Ambasada Izraela wydaje oświadczenie

Niedługo po uchwaleniu ustawy Ambasada Izraela w Polsce opublikowała na Twitterze oświadczenie.

“Zachowanie pamięci o Zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego zagrabionego podczas Zagłady, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia Państwa Izrael. Są one również istotnymi dziedzinami aktywności izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z dumą wypełniamy ten obowiązek, wynikający z wyznawanych przez nas wartości moralnych i powinności historycznej” – czytamy.

Jak zauważono “deklaracja terezińska, przyjęta w 2009 r., wzywa wszystkie zainteresowane państwa do pracy nad zwrotem mienia żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu”.

“Izrael oczekuje, że strony Deklaracji postępować będą zgodnie z jej zapisami. Odrzucenie przez Polskę realizacji postanowień Deklaracji to poważne i dalece niepokojące działanie. Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego, lub ubieganie się o rekompensatę za nie, ocalonym z Zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. To niepojęte” – wskazano w oświadczeniu.

“To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie” – podkreśliła izraelska ambasada.

Nacisk ambasady USA

List amerykańskiego charge d’affiares w Warszawie do Elżbiety Witek udostępnił na swoich łamach portal „Dziennika Gazety Prawnej”. Pokazuje on, że Polska jest widocznie naciskana w sprawie żydowskich roszczeń przez stronę amerykańską. W korespondencji Amerykanie wyrażają swoje niezadowolenie z zapisów przygotowywanego projektu polskiej ustawy.

Bixi Aliu przedstawił stanowisko Stanów Zjednoczonych, które jednoznacznie reprezentuje interesy Izraela w kwestii roszczeń środowisk żydowskich w sprawie mienia bezspadkowego.

„Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie USA w sprawie ustawy, która – jeśli zostanie przyjęta – spowoduje nieodwracalne straty dla Ocalonych z Holokaustu w Polsce i ich rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że projekt ustawy (Druk nr 1090) efektywnie uniemożliwi odzyskanie lub kompensację za utracone mienie w okresie Zagłady i komunizmu. W takim wypadku zarówno Żydzi jak i ci którzy nie są pochodzenia żydowskiego nie otrzymają nic”

– napisał Bixi Aliu .

Ustawa 447

W 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał „Ustawę 447”. Dotyczy ona odzyskiwania mienia ofiar Holokaustu. Ustawa jest następstwem Deklaracji Terezińskiej, która podpisana została przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku. Ustawa nr. 447 zobowiązuje Departament Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego. Akt ten stanowi podstawę prawną do tego, aby USA wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych.

Bezpodstawne roszczenia na podstawie "dziedzictwa rasy"

Zdaniem organizacji żydowskich mienie bezspadkowe powinno podlegać procesom restytucyjnym, a beneficjentem winny być organizację reprezentujące daną grupę ludzi (np. WJRO - w przypadku pożydowskiego mienia bezspadkowego).

Żądanie bezpodstawnych roszczeń polega na tym, że jakaś organizacja żydowska, która reprezentuje jakieś ofiary holokaustu, ma roszczenia wobec jakichś nieruchomości, tylko na podstawie tego, że jacyś członkowie tej organizacji twierdzą, że ich jacyś dziadkowie kiedyś tam mieszkali i chcą teraz odzyskać tę nieruchomość. Jest to pogwałcenie polskiego prawa spadkowego, bowiem jeśli nie ma spadkobierców lub zmarły nie sporządził testamentu, majątek przechodzi na własność skarbu państwa. Egzekucja takich roszczeń stawiłaby Żydów ponad prawem i można by to porównać do absurdalnego przykładu, że co Żyd dotnie, staje się żydowskie i żadne prawo nie ma znaczenia.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama