PIS NA DOBRĄ WRÓŻBĘ Z POCZĄTKIEM 2021 ROKU DAJE RYDZYKOWI KOLEJNE 60 MLN

Reklama

wt., 01/05/2021 - 19:55 -- zzz

Czym może nas jeszcze zaskoczyć PIS? Może i to bardzo. W czasach, kiedy ludzie umierają na lewo i prawo, kiedy zamyka się cale sektory gospodarki, ludzie bankrutują, popełniają samobójstwa z rozpaczy i nie ma pieniędzy nawet na ochronę zdrowia, PIS bezwstydnie przeznacza 60 mln na opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu.  (Pozycja 228). 

Szok i niedowierzanie? To nie wszystko. Zapnijcie pasy. Z końcem roku 2020 PIS zmienił prawo, aby mógł wydać pieniądze ze starego roku budżetowego w ten sposób, że wydatki budżetu państwa w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1.

§  2. 

1.  Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.  Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2020 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

grafika

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama