Fundacja Sorosa przy pomocy Adam Bodnara organizuje koalicję przeciwko polskiemu rządowi

Reklama

sob., 06/24/2017 - 14:01 -- zzz

Destabilizowanie sytuacji politycznej w naszym kraju to jeden z celów George’a Sorosa. Uzależnione od niego finansowo organizacje rozpoczęły międzynarodową akcję mającą na celu zdyskredytować polski rząd. Pod specjalnym apelem do polskiego prezydenta i prezes Rady Ministrów, wzywającym ich do wdrożenia zaleceń dotyczących „ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku”, podpisało się ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata. Organizatorem apelu jest Fundacja Helsińska Praw Człowieka, którą wspiera fundacja George’a Sorosa! Do tej nagonki przyłącza się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz b. prezes Fundacji Helsińskiej Adam Bodnar, który domaga się specjalnych uprawnień dla swojego urzędu i sprowadza do Polski „inspekcję” rzeczników praw obywatelskich z całej Europy.

 

Z niepokojem obserwujemy kryzys konstytucyjny, który trwa w Polsce od 2015 r. Kryzys ten, który w swojej początkowej fazie mógł zostać rozwiązany przy pomocy przewidzianych prawem procedur, rozrósł się do rozmiarów stwarzających poważne zagrożenie dla ochrony rządów i prawa człowieka.

– czytamy w apelu „niezależnych” stowarzyszeń i instytucji, broniących praw człowieka, a przygotowany przez kontrolowaną przez George’a Sorosa Fundacją Helsińską.

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na  sytuację w Polsce. Ta bezprecedensowa decyzja została podjęta w reakcji na zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., który stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce.

– informuje na swojej stronie internetowej Fundacja Helsińska.

W apelu do polskich władz nie ma ani słowa o Prof. Andrzeju Rzeplińskim, który w Trybunale Konstytucyjnym nie chce dopuścić do orzekania kilku, legalnie wybranych sędziów. Nie przeczytamy tam także o politycznym zaangażowaniu się prezesa TK. Nie ma też ani jednego argumentu, który podnosi polski rząd.

Nie jest bowiem tajemnicą, że Fundacja Helsińska jest mocno zaangażowana w plany i działalność George’a Sorosa. Jednym z największych darczyńców Fundacji Helsińskiej jest założona przez tego finansistę Open Society Foundation. Tylko w 2015 roku zasiliła ona budżet oraz programy Fundacji Helsińskiej kwotą 900 tys. dolarów!

Zupełnie „przypadkowo”, w momencie w którym Fundacja Helsińska organizuje koalicję przeciwko polskiemu rządowi, głos zabiera także wychowanek tej fundacji, jej były prezes, a obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem RPOpowinien zachować dostęp do Trybunału Konstytucyjnego i sądów.

 

Jesteśmy zaniepokojeni podejmowaniem działań ograniczających ten dostęp. Jesteśmy również zaniepokojeni, że istniejące problemy z funkcjonowaniem Trybunału utrudniają wykonywanie pracy przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W obecnej sytuacji niepokojący jest fakt, że Trybunał Konstytucyjny napotyka trudności w postaci opóźnień w publikowaniu jego orzeczeń, przy czym niektóre orzeczenia nie są publikowane przez dłuższy czas, a także w postaci niezaprzysiężenia trzech wybranych sędziów.

 

– czytamy w przedstawionym dziś raporcie Międzynarodowego Instytutu Rzeczników Praw Obywatelskich (IOI), który Raport przedstawili w Warszawie przedstawiciele IOI: przewodniczący Instytutu i jednocześnie RPO Katalonii Rafael Ribo, wiceprzewodniczący - RPO Irlandii - Peter Tyndall oraz sekretarz generalny Gunther Krauter z Austrii. Prezentacja odbyła się podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z RPO Adamem Bodnarem.

Czego żądają więc rzecznicy z Adamem Bodnarem na czele? Okazuje się, że polskiemu RPO brakuje rzekomo pieniędzy i ludzi. Ma też „cierpieć” z powodu nacisku polityków.

Polski Rzecznik „potrzebuje więcej środków finansowych oraz personelu, nie może być również przedmiotem ataków ze strony polityków. Kompetencje polskiego RPO „należy rozszerzać, a nie zawężać, ponieważ musi on dysponować szerokimi uprawnieniami w celu właściwego wypełniania swoich obowiązków tak, aby zapewnić osobom mieszkającym w Polsce i korzystającym z usług publicznych dostęp do prawdziwie niezależnego urzędu, który dysponuje odpowiednimi środkami i kompetencjami, dzięki którym może interweniować w skuteczny i sprawny sposób w sprawach obywateli”.

– czytamy w raporcie IOI.

To jest pierwszy raz, gdy IOI zorganizował misję rozpoznawczą w takim wymiarze i pierwszy raz, gdy sporządzono tak obszerny raport. W przypadku ewentualnych naruszeń niezależności RPO Instytut jest gotowy udzielić pomocy „z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków” m.in. poprzez poruszanie tej kwestii na forach: ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej.

— poinformował Ribo i ciężko oprzeć się wrażeniu, że w tym zdaniu czai się groźba wobec polskiego rządu.

Akcja Fundacji Helsińskiej i polskiego rzecznika Praw Obywatelskich nie jest przypadkowa. Obie instytucje od dawna toczą wojnę z polskim porządkiem prawnym, bezpośrednio włączając się w działania opozycji. Olbrzymie wsparcie finansowe jakie daje FH George Soros, stwarza jej niemal nieograniczone możliwości w atakach na rząd. Z kolei Adam Bodnar, który przez lata związany był z FH, od dłuższego czasu kreuje swoja osobę na „męczennika” w walce o prawa człowieka i demokracji. Kolejne niepokoje społeczne, które ostatnio targają naszym krajem, demonstracje i coraz bardziej gwałtowne pikiety mają więc możnych i wpływowych mecenasów.

 

GotoweSpolki.pl

Autor: 
---
Źródło: 

Wpolityce/PAP/PL PORTAL PL

video: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama