Jak wyglądają kwestie dekoncentracyjne na przykład w Niemczech czy we Francji? 

Reklama

ndz., 08/27/2017 - 09:49 -- zzz

Należy poczekać na projekt i wypowiadać się na temat faktów a nie pogłosek. Istnieją międzynarodowe projekty badawcze monitorowania pluralizmu mediów; Polska jest w grupie państw o wysokim ryzyku – mówi w wywiadzie dla PAP dyrektor Departamentu Strategii KRRiT Halina Rostek.

 

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

W wywiadzie udzielonym PAP, dyrektor Departamentu Strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , Halina Rostek przedstawiła wnioski z przygotowanej analizy „Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach”. Dokument powstał na podstawie analizy ustaw w poszczególnych krajach UE i USA oraz na postawie weryfikacji danych przesłanych z właściwych w tych krajach organów regulacyjnych. Analiza jest dostępna na stronie internetowej KRRiT.

PAP: Dlaczego do tej pory nie uregulowano w Polsce kwestii dekoncentracji w mediach? 

HR: Były próby wprowadzenia pewnych szerszych zasad obejmujących różne media na rynku w projekcie ustawy w 2002 r. , ale ostatecznie projekt został odrzucony w atmosferze skandalu (tzw. „afera Rywina”). Po „aferze Rywina”, nie wracano przez lata do tematu, a każda próba dyskusji na temat stanu koncentracji kapitału w mediach, wywoływała emocje.

PAP: Dlaczego teraz uznano, że ten temat jest ważny? 

HR: Koncentracja kapitału w mediach to ważny problem, ponieważ jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na pluralizm mediów i jest warunkiem koniecznym demokracji. Przedsiębiorstwa medialne są bardzo specyficzne, ponieważ oprócz tego, że są podmiotami gospodarczymi i podlegają ogólnym zasadom ekonomii, to pełnią jednocześnie bardzo ważną funkcję społeczno-polityczną, czyli mają bezpośredni wpływ na kształtowanie opinii.

Dlatego termin koncentracji mediów odwołuje się nie tak, jak w prawie konkurencji do „dominującej pozycji rynkowej”, ale do „dominującej pozycji opiniotwórczej” firmy medialnej. A to w bezpośredni sposób może wpływać na kształt debaty publicznej.

PAP: Czy w krajach Unii Europejskiej są stosowane uregulowania prawne dotyczące przedsiębiorstw medialnych?

HR.: W Unii Europejskiej były podejmowane próby wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących ograniczenia koncentracji kapitału w mediach (Zielona Księga z 1992 r., wstępna propozycja dyrektywy mającej harmonizować przepisy antykoncentracyjne), ale ostatecznie nie doszły one do skutku. Obecnie, na poziomie europejskim, przedsiębiorstwa medialne, tak jak inne podmioty gospodarcze podlegają Rozporządzeniu Rady 139/2004/WE z 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, które upoważnia Komisję Europejską do oceny poziomu koncentracji.

Co istotne, art. 21 tego Rozporządzenia pozwala państwom członkowskim na zastosowanie specyficznych uregulowań i mechanizmów kontrolnych dotyczących mediów mających na celu ochronę ich pluralizmu. I wiele krajów, wprowadziło takie uregulowania do swojego ustawodawstwa.

PAP: Jak wyglądają kwestie dekoncentracyjne na przykład w Niemczech czy we Francji? 

HR: W Niemczech przepisy antykoncentracyjne mówią o zapewnieniu pluralizmu opinii w mediach poprzez zapobieganie osiągnięcia przez określony podmiot dominującego wpływu na opinię publiczną. Nie ma w tym kraju ograniczeń związanych z liczbą posiadanych koncesji radiowych i telewizyjnych, do momentu, gdy dany podmiot nie osiągnie dominującego wpływy na opinię publiczną mierzonego udziałem w widowni wszystkich programów nadawców publicznych i komercyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (bez względu na techniki przekazu).

Organem odpowiedzialnym za kontrolę koncentracji w mediach jest Komisja ds. Koncentracji w Mediach (KEK), która jest wspólną instytucją założoną przez niemieckie landy i dyrekcję regionalnych organów regulacyjnych ds. mediów. KEK, uczestniczy w procesie udzielania koncesji, w procesach przekształceń własnościowych i co trzy lata publikuje raport o stanie koncentracji w mediach i ochronie różnorodności opinii.

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

W Niemczech, podmiot uznaje się za posiadający zbyt duży wpływ na opinię publiczną, jeśli w danym roku jego udział w rynku widowni telewizyjnej przekracza 30% . Podobnie jest, gdy podmiot posiada 25% udziału w rynku widowni telewizyjnej oraz osiągnął pozycję dominującą na rynkach właściwych i powiązanych z rynkiem mediów. Za rynki właściwe uznaje się: rynek radia, reklamy, prasy, praw nadawczych do filmów, transmisji sportowych, usług technicznych i środków transmisji czy mediów internetowych.

We Francji ustawa audiowizualna z 1986 roku (z późniejszymi zmianami) określa zasady mające zapewnić pluralizm w sektorze audiowizualnym.

Przepisy te ograniczają udziały jednej osoby w kapitale spółek audiowizualnych oraz wprowadzają mechanizmy zwalczania koncentracji. Ograniczenia dla koncentracji w telewizji oparte są na takich kryteriach jak: wielkość udziałów właścicielskich, maksymalna liczba koncesji, zasięg ludnościowy oraz udział w oglądalności danego programu. Ograniczenie dotyczące inwestycji zagranicznych z kraju spoza UE przewiduje (art. 40) m.in., że żadna zagraniczna osoba nie może przejąć udziałów, które prowadzą do bezpośrednio lub pośrednio do wzrostu części kapitału do ponad 20% kapitału spółki lub praw głosu na walnym zgromadzeniu spółki posiadającej naziemną koncesję radiową lub telewizyjną w języku francuskim.

Zastosowane w ustawie niektóre progi ograniczające udziały kapitałowe dotyczą jedynie naziemnej telewizji analogowej, która już została we Francji wyłączona a dla pozostałych obszarów ustalono dwa progi ograniczające udział osoby prawnej lub fizycznej: 1/ 49% kapitału lub prawa głosu w spółce posiadającej koncesję telewizyjną naziemną, której średnia roczna widownia w sieciach komunikacji elektronicznej przekracza 8% oraz 2/ 33% kapitału lub prawa głosu w spółce, której widownia przekracza 8%.

 

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

Oprócz Urzędu ds. konkurencji funkcjonuje organ regulacyjny – Najwyższa Rada Audiowizualna (CSA), który włączony jest w procesy oceny koncentracji na rynku mediów w kontekście ochrony pluralizmu. Nasze opracowanie sporządziliśmy na podstawie analizy ustaw w poszczególnych krajach i na postawie weryfikacji danych przez kolegów z właściwych organów regulacyjnych. Jak widać, tworząc przepisy dekoncentracyjne nie bylibyśmy wyjątkiem.

 

Spółka Ringer Axel Springer Polska to jeden z największych wydawców prasy w Polsce (nie mylić z „polskich wydawców”!), który w istnieje od 1994 roku. W 2010 roku spółka jest częścią międzynarodowej spółki mediowej Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą z Zurychu. Właścicielami koncernu są niemiecki koncern mediowy Axel Springer SE (50 proc. udziałów) oraz szwajcarska spółka mediowa Ringier AG (także 50 proc. udziałów). Nie tak dawno, bo w lipcu bieżącego roku, polska spółka wydawnicza działająca od 1993 roku przekazała Ringier Axel Springer Polska sp. z o. o. przekazała dystrybucję swoich tytułów i wydań specjalnych. Jaka jest więc łączna lista niemieckich redakcji piszących dla Polaków w Polsce?

Dzienniki, tygodniki i magazyny:
„On i Styl”/”Ona i Styl” (miesięcznik dla Marko Cash & Carry),
Auto Świat,
Auto Świat 4×4,
Auto Świat Auta Używane Katalog,
Auto Świat Classic,
Auto Świat Poradnik,
CKM,
Co słychać? (miesięcznik dla pracowników PTC),
Cosmopolitan,
Esquire,
Fakt,
Fakt Gwiazdy,
Poniżej długa lista „niemieckiego desantu” na Polskę:

Fakt TV,
Fakt zdrowie,
Forbes,
Hot Moda & Shopping,
Joy,
Komputer Świat,
Komputer Świat Niezbędnik,
Magazyny,
Newsweek,
Newsweek Historia,
Pierwszy Milion,
Playboy Polska,
Przegląd Sportowy,
Puls Intercity (magazyn pracowników PKP Intercity),
Rossnę! (kwartalnik parentingowy dla sieci Rossmann),
segment Custom Publishing,
Shape,
Skarb (magazyn lifestylowy dla sieci Rossmann),
Sport,
Szerokiej Drogi (kwartalnik PKN Orlen),
Sztuka dobrego wyboru Dolce Vita (kwartalnik dla Alma Market SA),
Tanie Leki (dwumiesięcznik dla sieci Apteka i Partnerzy),
T-Mobile-trendy.pl (portal internetowy dla PTC),
TopGear,
Voyage,

 

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

 

Portale:
kozaczek.pl,
milionkobiet.pl,
Nk.pl,
Onet.pl,
Skapiec.pl.

Polska Press (dawniej Grupa Wydawnicza Polskapresse) wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Verlagsgruppe Passau (tak, niemiecko brzmiąca nazwa nie jest przypadkowa – to niemiecka grupa medialna założona w 2000 roku). Jest wydawcą mediów regionalnych, regionalnych dodatków telewizyjnych, tygodników ogłoszeniowych oraz tygodników regionalnych. Jakie tytuły goszczą w portfolio tej niemieckiej grupy?

Dzienniki:
Autogiełda Wielkopolska,
Dziennik Bałtycki,
Dziennik Łódzki,
Dziennik Polski,
Echo Dnia,
Express Ilustrowany,
Fakty Jasielskie,
Fakty Nyskie,
Fakty Ostrowieckie,
Gazeta Codzienna Nowiny Woj. podkarpackie: Rzeszów, powiat rzeszowski, Krosno, powiat krośnieński, Mielec, powiat mielecki, Przemyśl, powiat przemyski, Stalowa Wola, powiat stalowowolski, Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski, powiaty: leżajski, łańcucki, strzyżowski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, niżański,
Gazeta Lubuska, Pleszewska, Pomorska, Wojewódzka, Współczesna,
Głos Dziennik Pomorza,
Kramik Plus,
Kurier Gdyński,
Kurier Lubelski,
Kurier Poranny,
Moto Express,
Moto Jarmark,
Moto Salon,
Nasza Historia,
Nowa Trybuna Opolska,
Nowiny Golenowa i Nowogardu, Podlaskie, Sokólskie, Suwalskie,
Panorama Kłodzka, Legnicka, Świdnicka, Wałbrzyska, Zgierska,
Tygodnik motoryzacyjny jarmark,

 

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

Portale:
alegratka.pl,
coigdzie.pl,
dom.gratka.pl,
ekstraklasa.pl,
gratka.pl,
grupa ebudownictwo.pl,
gruper,
langloo.com,
motofakty.pl,
motogratka.pl,
naszemiasto.pl,
natablicy.pl.

Z kolei w całości do kapitału szwajcarskiego należy Edipresse Polska, należąca do wydawnictwa Groupe Edipresse istniejąca od 1995 roku.

Magazyny:
Be Active. Dietetyka & Fitness,
Będę mamą,
Cienie i blaski,
Co przyniesie los,
Flesz. Gwiazdy&Styl,
Kropka TV,
Magazyny,
Mamo, to ja,
Moje smaki życia,
Okruchy Życia – Historie prosto z serca,
Pani Domu,
Party. Życie Gwiazd,
Poradnik Domowy,
Prawdziwe życie,
Przedszkolak,
Przyjaciółka,
Sekrety serca,
Twoje dziecko,
Twój maluszek,
Uczucia i tęsknoty,
Uroda,
Uroda Życia,
Vita,
VIVA!,
Viva! Moda,
Z biegem dni,
Zawsze miłość,

Portale:
afterparty.pl,
babyonline.pl,
blogierki.pl,
fleszstyle.pl,
fotoona.pl,
gotujmy.pl,
niania.pl,
opiekaseniora.pl,
opiekazwierzat.pl,
polki.pl,
pomocedomowe.pl,
pomocni.pl,
portale,
wizaz.pl.

Bauer Media Group, holding medialny z Hamburga, zaczął działalność w Polsce w roku 1991 w postaci spółki Bauer Media Polska. Jedną z części grupy jest Wydawnictwo Bauer. Do jej tytułów należą:

Auto Moto,
Bella Relaks,
Bravo,
Bravo Girl,
Bravo Love,
Bravo Sport,
CD-Action,
Chwila dla Ciebie,
Dobry Tydzień,
Fun Club,
Grazia,
Kobieta i Życie,
Kobieta i Życie,
Kurier TV,
Mam dziecko,
Motor,
Motor. Poradnik Kupującego. Używane,
Na Żywo,
NAJ,
Olivia,
Pani,
PC Format,
poradnicze,
Rewia,
SHOW,
Super TV,
Świat i ludzie,
Świat kobiety,
Świat Seriali,
Świat Wiedzy,
Takie jest życie,
Tele Max,
Tele Świat,
Tele Tydzień,
Tina,
To & Owo,
TV 14,
Twist,
Twoje Imperium,
Twój Styl,
Życie na Gorąco.

Radiostacje:
Grupa RMF

 

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

Portale:
Grupa Interia

Ostatnią wymienioną przeze mnie (być może nie ostatnią, a do której dotarłem) jest Hubert Burda Media – polska filia niemieckiego holdingu Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. KG. Pod koniec 2013 roku przejął on inną polską filię niemieckiego holdingu, wraz z paroma wydawanymi w Polsce tytułami, Gruner+Jahr Polska. Tytułu Hubert Burda Media to:

Chip,
Claudia,
Coaching
Elle,
Focus Historia,
Gala,
Glamour,
Horoskop,
InStyle,
National Geographic Traveler,
National Geographic.

Choć spółka Agora jest polskim kapitałem, to wtajemniczonym tłumaczyć nie muszę, że ojciec dyrektor Adam Michnik należy do jednej drużyny wraz z Czesławem Kiszczakiem, Jerzym Urbanem, Lechem Wałęsą i całą resztą reprezentacji PRL oraz ich potomków, w tym np. Moniką Olejnik. By zmienić to wrażenie, że „tyle różnych gazet mówi tak samo, to widocznie jest to prawda”, wymienię też tytuły tej spółki:

Avanteen,
Avanti,
Cztery Kąty,
Dom & Wnętrze,
Dziecko,
Dziecko,
Gazeta WYborcza,
gazeta.pl,
Książki,
Kuchnia,
Logo,
Ładny Dom,
Magnolia,
Metro,
Radio Pogoda,
Radio Tok FM,
Radio Złote Przeboje,
Rock Radio,
Wysokie Obcasy.

Znalezione obrazy dla zapytania niemieckie media

Autor: 
---
Źródło: 

kurier.pap.pl/plportal.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama