PODWÓJNE STANDARDY W UNII EUROPEJSKIEJ. NIEMCY I FRANCJA POUCZAJĄ POLSKĘ

Reklama

sob., 10/09/2021 - 11:21 -- zzz

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian zareagowali na czwartkowy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wydali wspólne oświadczenie w sprawie przestrzegania prawa Unii Europejskie. Jak informują agencja Reuters i dpa, w oświadczeniu szczególną uwagę zwraca się na Polskę.

 

Jak zaznacza dpa, szefowie dyplomacji Francji i Niemiec wyrazili także w oświadczeniu "wsparcie dla Komisji Europejskiej w sporze z Polską". "Członkostwo w UE idzie w parze z całkowitą i nieograniczoną przynależnością do wspólnych wartości i zasad" - napisali.

"Szacunek dla tych zasad i wartości oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego, jest bezwarunkowe i oczywiście ma również zastosowanie do Polski, która zajmuje ważne miejsce w UE" - zaznaczono w oświadczeniu.

Reakcja na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego

"Oznacza to, że przynależność do UE obliguje prawnie i moralnie do przestrzegania wszystkich unijnych reguł. W tym kontekście ponawiamy nasze wsparcie dla Komisji Europejskiej, aby stała na straży przestrzegania prawa europejskiego" - podkreślili Maas i Le Drian.

Cwartkowy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski, uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

 

Niemcy i Francja mogą wszystko, a Polska nic? To budzi zdziwienie i sprzeciw. Taki absurd w Brukseli jednak obowiązuje, co potwierdziły liczne przykłady: wycinania lasów, budowy rurociągów, mianowania sędziów czy nadmiernego zadłużania państwa. Lista stosowania podwójnych standardów jest długa

Podwójne standardy Francji i Niemiec

Francja

Tymczasem francuska Rada Stanu, nie tak dawno, bo w kwietniu 2021 r., w uzasadnieniu decyzji w sprawie zbierania danych przez operatorów komórkowych, uznała, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędna wobec prawa europejskiego. Francja stała się zresztą tylko kolejnym krajem Unii, w którym w ostatnim czasie zapadały wyroki wskazujące na prymat krajowego porządku konstytucyjnego nad unijnym.

To jedna z najważniejszych decyzji przyjętych przez Radę Stanu w 2021 r. – komentował orzeczenie Rady badacz i prawnik dr Thibaut Larrouturou z Uniwersytetu Jeana Monneta w Saint-Etienne oraz CERCRID (Centrum Badań Krytycznych nad Prawem).

Niemcy

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość niemieckiej konstytucji nad prawem unijnym. Zdaniem Trybunału obywatele niemieccy nie mogą być wydawani do innych krajów UE również na podstawie unijnego nakazu aresztowania.

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość własnych zapisów konstytucyjnych nad prawem unijnym. Zdaniem Trybunału obywatele niemieccy nie mogą być wydawani do innych krajów UE również na podstawie unijnego nakazu aresztowania.

Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wydał w poniedziałek precedensowy wyrok, w myśl którego obywatele niemieccy nie mogą być wydawani do innych krajów UE również na podstawie unijnego nakazu aresztowania.

Niemiecka konstytucja stanowi, że żaden obywatel tego kraju nie może być wydany innemu krajowi.

Takie lub podobne decyzje podjęły także Trybunały lub Sądy Konstytucyjne Włoch, Hiszpanii , Belgii, Danii, Czech, Rumunii i Litwy.

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama