Dojrzali jak dorośli

Reklama

czw., 08/06/2020 - 10:14 -- AleksandraJ

Czy 16-latkowie są wystarczająco dorośli, aby wziąć udział w wyborach. Minister ds. młodzieży Giffey przytakuje – nowe badania potwierdzają jej stanowisko. Według nich młodzież w niczym nie ustępuje młodym dorosłym.

​​​

 

Młodzież może zdobywać pokojowe Nagrody Nobla jak Malala Yousafzai. Może inicjować globalne protesty jak Greta Thunberg. Głosować jednak w wielu krajach nie może, tak jest też w Niemczech. Wprawdzie w 4 krajach związkowych 16- i 17-latkowie mogą uczestniczyć w wyborach do Landtagu, a w 11 w wyborach gminnych. Na płaszczyźnie całego kraju, jednak trzeba być pełnoletnim, aby móc głosować.

Od dawna budzi to kontrowersje. Minister ds. młodzieży Franziska Giffey (SPD) żąda aktywnego prawa wyborczego dla 16-latków. Otrzymuje wsparcie z wielu partii.

“Młodzi ludzie powinni mieć możliwość współdecydowania, kiedy chodzi o kształtowanie ich przyszłości. Obniżenie wieku wyborców przy następnych wyborach do parlamentu, byłoby z tego powodu właściwym krokiem”, mówi szef partii Zielonych Robert Habeck w rozmowie z redakcją “Spiegel”. Przewodnicząca partii lewicowej Katja Kipping mówi: “Nadszedł czas, aby w naszej demokracji dać też przestrzeń młodym.”

“Znajdujemy niewiele argumentów przeciw obniżeniu wieku wyborczego”

Aktualnie badania dwóch politologów Uniwersytetu Berlińskiego dodają do dyskusji dane z ostatnich wyborów do Landtagu. Zwracają uwagi, że wątpliwości dotyczące politycznej dojrzałości 16-latków nie są dobrym powodem zabraniania im głosowania.

Jednak badacze nie dają jednoznacznego zalecenia. Ich wyniki są jednak jasne: “Znajdujemy niewiele argumentów przeciw obniżeniu wieku wyborczego”, mówi kierownik badań Arndt Leininger. Można jednak być krytycznym, ludzie otrzymają prawo wyborcze, ale nie mają jeszcze innych praw, ponieważ są niepełnoletni. To jednak nie zmienia odkrycia: 16-latkowie są dokładnie tak samo zainteresowani polityką i mają taką samą wiedzę w tym obszarze jak 18-latkowie.

“Już u 15-latków obserwujemy ukształtowane zainteresowanie i wiedzę o polityce”, mówi Thorsten Faas, profesor politycznej socjologii na Uniwersytecie Berlińskim. Badania zostały sfinansowane i opublikowane przez fundację Otto-Brenner i IG Metall.

W swoich badaniach naukowcy nie posiłkowali się istniejącymi sondami wyborczymi, ponieważ zawierają zbyt mało danych o młodzieży. Zamiast tego przeprowadzili wśród 6699 młodych ludzi między 15 a 24 rokiem życia z kilku miast i przyległych obszarów ankietę dotyczącą wyborów do Landtagu w 2019 w Brandenburgii i Saksonii.

Badacze pytali między innymi o zainteresowanie polityką, o uczucie rozumienia decyzji politycznych i umiejętność dyskusji. Aby ocenić stan wiedzy pytali także o urzędującego szefa rządu kraju związkowego i obowiązujący w kraju próg wieku wyborczego.

Różnica: Podczas, gdy w wyborach do Landtagu 1. sierpnia 2019, w Saksonii głosować mogli tylko pełnoletni, w Brandenburgii już pięć lat temu ten wiek został obniżony do 16. W ten sposób naukowcy mogli porównać, czy istnieją różnice między różnymi grupami w różnych sytuacjach.

Wśród ankietowanych kobiety, ludzie z dużych miast i młodsze roczniki stanowią większą ich część, frekwencja wyborcza wśród ankietowanych była wyższa niż wynosiła przeciętna frekwencja w tym przedziale wiekowym – badania przyciągnęły ludzi szczególnie zainteresowanych polityką, znany problem badań politologicznych. Ankieta nie jest reprezentatywna dla ogółu ludności. Mimo to, pozwala na porównania między grupami, argumentują autorzy.

Przesłanką do tego jest także jednoznaczność wyników: Bez względu czy ktoś ma 15, 16, 17, 18, 19 czy między 20 a 14 lata, bez względu czy jest z Brandenburgii czy Saksonii – podane zainteresowanie polityką są niezwykle podobne. Jest niezależne od wieku, nie wzrasta wraz z wiekiem. Także uczucie rozumienia i możliwości wpływania na politykę zostało zaobserwowane u wszystkich. Grupy wiekowe są podobnie ukształtowane. To samo tyczy się wiedzy o urzędującym szefie rządu kraju związkowego. Nawet najmłodsza grupa 15-latków nie odstaje.

To nie tak, że zainteresowanie i pewność siebie wzrastają z wiekiem. “Nie można mówić o mniejszej dojrzałości w porównaniu młodych ludzi”, piszą naukowcy.

Zainteresowanie polityką najwidoczniej nie zależy także od prawa wyborczego, badania także to sprawdzały: Zarówno w Brandenburgii jak i w Saksonii ankietowani, którzy krótko po wyborach osiągnęli wiek wyborczy i nie mogli brać w nich udziału nie wykazują mniejszego zainteresowania polityką, niż ci którzy osiągnęli ten wiek tuż przed wyborami. Kto osiągnie próg wiekowy pozwalający na udział w głosowaniu, używa jednak częściej portalu Wahl-O-Mat, aby być na bieżąco.

 

Jest jeszcze kilka różnic: Młodzi ludzie przyznają, że nawet częściej rozmawiają o polityce. Z wiekiem narasta natomiast przekonanie, że udział w wyborach jest obowiązkiem obywateli. Także różni się ocena najlepszego progu wiekowego dla wyborów: Ankietowani w Brandenburgii, gdzie można głosować już w wieku 16 lat, preferują niższy próg wiekowy niż ankietowani z Saksonii.

Autor: 
tłum. Aneta Garlikowska
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama