Prawa ręka Ziobro Bogdan Święczkowski vel Godzilla dostał zlecenie "internowania" przywódców strajku

Reklama

czw., 10/29/2020 - 12:29 -- zzz

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wysłał pismo do podległych sobie jednostek, w którym instruuje podwładnych, jak mają postępować z organizatorami demonstracji ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Z dokumentu, z którym zapoznał się Onet wynika, że śledczy mają stawiać inicjatorom akcji zarzut zagrożony karą do 8 lat więzienia.

 

 

Prokurator Krajowy wytacza ciężkie działa w obliczu demonstracji, które rozlały się po kraju w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie TK zakazali w nim aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Pismo zaadresowane do szefów prokuratur regionalnych w całej Polsce datowane jest na wczoraj.

"Każde zachowanie osoby organizującej nielegalną demonstrację albo podżegającej lub nawołującej do udziału w niej winno być przede wszystkim oceniane w kontekście wyczerpania czynu zabronionego z art. 165 par. 1 pkt 1 kk w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego" - pisze Święczkowski.

Przywołany przepis brzmi: "Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

W dokumencie czytamy również, iż "oczywiste jest, że naruszanie przepisów wprowadzonych w celu zapobiegania i zwalczania szerzenia się choroby zakaźnej, jaką stanowi COVID-19, prowadzi do niebezpieczeństwa znacznego zwiększenia zakresu epidemii, co mieści się w pojęciu szerzenia choroby zakaźnej, i co zagraża nie tylko życiu i zdrowiu uczestników tych zgromadzeń, ale z uwagi na sposób przenoszenia wirusa powodującego tę chorobę jest groźne dla życia i zdrowia całego społeczeństwa, a więc wprowadza stan zagrożenia zdrowia publicznego".

Strajk Kobiet na celowniku

Prokurator Krajowy nakazuje również przesyłanie mu informacji o każdym zarejestrowanym śledztwie w tej sprawie.

Prokuratorzy mają informować o wszystkich przypadkach wszczęcia postępowania przygotowawczego, odmowie wszczęcia, przedstawieniu zarzutów, zakończeniu postępowania, a nawet orzeczeniach sądów.

Święczkowski, który jest bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia również, że organizowanie demonstracji wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów pandemicznych, wypełnia znamiona przestępstwa w postaci sprawstwa, "a jeżeli organizatorów takich zgromadzeń jest wielu i działają oni wspólnie i w porozumieniu - w postaci współsprawstwa".W opinii prawnej Prokuratura Krajowa nakazuje prokuratorom zwracanie uwagi również na tych, którzy nawołują do organizowania demonstracji. "Może to być kwalifikowane jako podżeganie do występku".

"Co istotne, nawet w przypadku niewykazania, że zachowanie w postaci nawoływania lub nakłaniania do udziału było czynnikiem, który zrodził zamiar udziału w zgromadzeniu u ich uczestników, zachowanie takie mogłoby być kwalifikowane jako usiłowanie podżegania do występku".

 

Takim osobom - według pisma rozesłanego przez Bogdana Święczkowskiego - również grozi więzienie.

W tym przypadku chodziłoby o naruszenie art. 255 par. 1 Kodeksu Karnego, który mówi o nawoływaniu do przestępstwa. W grę wchodzą 2 lata więzienia. Śledczy mają również stawiać zarzuty za "publiczne pochwalanie organizowania zgromadzeń". Za to z kolei grozi nawet rok za kratkami.

Szef Prokuratury Krajowej wylicza również "zaistniałe i zapowiadane zdarzenia", w tym m.in. demonstracje w Warszawie i innych miastach 26, 27, 28 i 30 października. W piśmie zacytowana została również odezwa "Strajku Kobiet", która poprzedziła poniedziałkowe zgromadzenia.

Prokuratorzy maja przyspieszyć prace

Bogdan Święczkowski domaga się też szybkiego tempa działań ze strony prokuratorów.

"Polecam, aby prokuratorzy prowadzący lub nadzorujący postępowania przygotowawcze, których przedmiotem są czyny zabronione, mające związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami, polegające na naruszaniu nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych, znieważaniu funkcjonariuszy publicznych, a nadto zamachu na życie lub zdrowie, kierowaniu gróźb bezprawnych, złośliwym przeszkadzaniu publicznemu wykonywaniu aktu religijnemu lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, niszczeniu lub uszkodzeniu mienia, czynnym udziale w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, bezzwłocznie przeprowadzali czynności i wydawali decyzje procesowe" - czytamy.

 

Aktualizacja:

Zbigniew Ziobro wydaje zarządzenie:

 

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

onet

Polub Plportal.pl:

Reklama