PIS - OKUPACYJNY RZĄD POD POZOREM PANDEMII ZAMYKA POLAKÓW W OBOZIE KONCENTRACYJNYM

Reklama

śr., 02/24/2021 - 06:32 -- zzz

Okupacyjny rząd w Warszawie lub jak mawia klasyk Grzegorz Braun - PIS zorganizowana grupa przestępcza, ogłasza trzecią falę pandemii. Główną przyczyną nowych nielegalnych obostrzeń stał się incydent na Krupówkach w Zakopanem, gdzie kilkadziesiąt osób fetowało koniec obostrzeń, a także nabazgranie przez grafików z TVP nowych wykresów, które rzekomo świadczą o kolejnej fali pandemii.

 

Przypomnijmy:

Dane z Ministerstwa Zdrowia ujawniają, że na Covid-19 w 2020 roku zmarło 5349 osób, a z powodu zaniechania leczenia innych chorób zmarło zmarło kilkadziesiąt tysięcy.

Z danych statystycznych wynika, że więcej Polaków zginęło z własnej ręki niż wskutek zakażenia na Covid-19. Z danych Eurostatu i Policji wynika, że w liczbie samobójstw na 100 000 mieszkańców Polska znalazła się powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Każdego roku w Polsce odbiera sobie życie około 5 tys osób, a w wyniku wypadków drogowych ginie rocznie prawie 3 tys. osób.

PIS chce zakazać wychodzenia z domu

Zadaniem rządu kulminacja trzeciej fali pandemii może oznaczać tylko jedno: powrót do najostrzejszych restrykcji, z zakazem wychodzenia z domu włącznie.

Wiadomo już oficjalnie, że lobby maseczkowe skłoniło rząd do zakazu noszenia przyłbic, szalików i kominów. Pod pozorem pandemii rząd chce nakazać zasłanianie ust i nosa maskami, najlepiej chirurgicznymi.

Zamykają granicę 

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Polacy mają wytrzymać do czerwca

Wytrzymajmy jeszcze chwilę, do czerwca – tak o perspektywach lockdownu wypowiadał się w lutym premier Mateusz Morawiecki. To jedna z nielicznych publicznych deklaracji rządzących, że obostrzenia zostaną z nami jeszcze na długo.
Pod pozorem pandemii rząd morduje gospodarkę

Odmrożenie gospodarki, do jakiego doszło w lutym 2021, zostało przez rząd określone jako „odważne”. Na początku miesiąca otworzyć się mogły sklepy w galeriach handlowych, rezultaty w postaci zwiększenia liczby wykrywanych dziennie zakażeń są doskonale widoczne. Podobny przyrost ma wyniknąć z cofnięcia zakazu działania hoteli, a jak pokazały tańce i swawole turystów w Zakopanem.

Czas na bunt przeciwko bezprawnym ograniczeniom

Polacy nie chcą już karnie stosować się do rządowych zaleceń. Dla polityków oznacza to jedno: dla dobra obywateli muszą wrócić do polityki silnej ręki.

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama