URZĘDNICY, KTÓRZY WYKONUJĄ BEZPRAWNE ROZPORZĄDZENIA RZĄDU W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ SPRAWIEDLIWIE OSĄDZENI

Reklama

pt., 03/05/2021 - 20:18 -- zzz

LUDZIOM KTÓRZY PADLI OFIARĄ REŻIMOWEGO SYSTEMU. SĄ NA SKRAJU UPADKU I POTRZEBUJĄ TERAZ WASZEGO WSPARCIA, DARU Z SERCA. NIE POZWÓL, ABY KACZYŃSKI I MORAWIECKI ZNISZCZYLI IM ŻYCIE. KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST NA WAGĘ PRZEŻYCIA.

WESPRZYJ TUTAJ : https://zrzutka.pl/jsz8jv

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia

Firmy to nie są jakieś sztuczne twory, polscy przedsiębiorcy nie są fabrykantami rodem z książki "Ziemia Obiecana". Morawiecki i Kaczyński atakują polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wytoczyli wojnę ich rodzinom i dzieciom.

Niech rodzina i dzieci Morawieckiego wiedzą, że ich ojciec gnębi inne polskie dzieci i zmusza ich do cierpienia, aby zadowolić kaprys starego kawalera z Żoliborza.

Pamiętajmy jednak, że za tą zbrodnię przeciwko narodowi, za tragedię ludzi nie są nigdy winni Ci na górze. To ci na dole, są zawsze budulcem reżimu, bo bez nich ani Morawiecki, ani Kaczyński, nie byliby w stanie skrzywdzić nikogo.

Dla tych na dole ważniejsze niż prawo, ważniejsze niż los innego człowieka, jest dla nich ich kariera, dlatego wykonują niezgodne z prawem i etyką rozkazy przełożonych.

PRZYBYWAJ

13 marca 2020 o godzinie 14:00 na placu Defilad w Warszawie odbędą się obchody rocznicy lockdownu. Musimy trzymać w pamięci wydarzenia, w których głupota polityków zniszczyła nasze życia.

TWOJA OBECNOŚĆ JEST NIEZWYKLE WAŻNA

To moment, w którym musimy być razem:

- pracownicy, którzy stracili pracę przez zniszczenie ich firm przez Morawieckiego

- przedsiębiorcy wszystkich branż, nawet tych, które bezpośrednio zamknięte nie są, ale przez głupotę rządu i lekarzy padli ofiarami kryzysu

- rodzice, którzy mają dość zdalnej szkoły i demolowania psychiki dzieci przez zamknięcie

- rodziny ofiar, sparaliżowanej głupimi decyzjami polityków, służby zdrowia

- kibice, którzy mają dość iluzji bezpieczeństwa kosztem zamkniętych stadionów

- obywatele zmęczeni bezsensownymi restrykcjami ograniczającymi ich wolność

film

Nigdy więcej lockdownu. Nigdy więcej eksterminacji.

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

WESPRZYJ TUTAJ : https://zrzutka.pl/jsz8jv

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia

Autor: 
zzz
Źródło: 

facebook

Polub Plportal.pl:

Reklama