"Nowy Wał Kaczyńskiego". Czas przenieść firmę za granicę

Reklama

czw., 09/16/2021 - 06:25 -- zzz

Polski Ład zakłada wiele rewolucyjnych zmian. Nowością jest m.in. podatek przychodowy. Sprawdź, kto będzie zobowiązany do jego zapłaty.

 

Kto zapłaci podatek przychodowy?

Nowa danina ma być opłacana w  w skali roku i zobowiązanymi do jej zapłaty mają być zgodnie z załozeniami projektu polskie spółki i zakłady podmiotów zagranicznych, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykazują niski (do 1 proc.) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej. W projekcie "Polskiego ładu" po konsultacjach przewidziano również, że podstawę opodatkowania będzie można pomniejszyć o odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania (wyjątek to ulga na złe długi) oraz dochody zwolnione w Specjalnych Strefach Ekonomicznych albo na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji. Według zapowiedzi resortu finansów podatek ten ma nie obciążać inwestorów. Jak zapowiada MF: Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. 

Jak wskazuje resort finansów od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki. Nie będzie to podwójny podatek.

Podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm. Przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych. Będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności korzystają z optymalizacji podatkowej.

Wysokość podatku przychodowego 

Zgodnie z przyjętymi założeniami  podstawę opodatkowania ma stanowić suma:

  • 4% wartości przychodów ze źródła „operacyjnego” oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych: kosztów finansowania dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” oraz
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
  • kosztów usługi niematerialnych (w zakresie zbliżonym do dotychczasowego art. 15e Ustawy CIT) ponad 30% „podatkowej EBIDTA”.

Podatek wynosić ma 10% podstawy opodatkowania. "Nowy podatek przychodowy ma objąć te firmy, które wykazują stratę lub mają mniejszy niż 1% udział dochodów w przychodach. Podatek wyniesie 0,4% przychodów + 10 proc. wydatków pasywnych (koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych - czyli art. 15c i art. 15e CIT). Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odliczać się będzie się od zobowiązania podatkowego w CIT (przez następne 3 lata).

Wyłączenia w zakresie stosowania podatku przychodowego

Według założeń przedstawionego po konsultacjach projektu, podatku nie będą płacić podatnicy:  

  • którzy rozpoczeli działalność w danym roku,  oraz 2 następnych latach;
  • ktorzy są przedsiębiorstwami finansowymi;
  • którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym;
  • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.
Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama